SEKSUALITEIT

Seksualiteit

Voor velen speelt seksualiteit een belangrijke rol in het leven. Seksualiteit is dus niet alleen de handeling maar heeft ook te maken met gedachten en fantasieën en met lichaam beleving. Stel dat uw gedachtes belemmerend werken ten aanzien van seks. Wat als u een beperking heeft waardoor seks moeilijk is. Wat als u een ziekte heeft waardoor u minder fysiek bent geworden en problemen ondervindt met seksuele handelingen? Wat als u merkt dat u minder zin heeft dan uw partner of juist meer…

 

OVER CHRISTA BETZ

CONTACTEER MIJ VERTROUWELIJK EN VRIJBLIJVEND

Omdat we weinig met anderen over seksualiteit praten zijn we steeds meer geneigd onszelf te spiegelen aan de idealistische weergave van seks in de media. Dit is een ‘norm’ waar we onmogelijk aan kunnen voldoen. Helaas maakt het veel mensen onzeker. Andere waarden en normen, de opvoeding, culturele ge- en verboden en persoonlijke ervaringen beïnvloeden onze (beleving van) seksualiteit.

Al deze invloeden spelen op de achtergrond mee wanneer we seksueel in contact komen met een ander. Wat is wel en niet goed? Wat voelt wel en niet goed? Wat kan, wil en mag ik bij de ander doen? Wat kan en wil ik van de ander vragen? Iedereen ervaart en beleeft seks op zijn of haar eigen manier.

Tijdens mijn jarenlange werk als seksuoloog heb ik veel mensen behandeld met verschillende hulpvragen die variëren van ‘simpele’ vragen rond de beleving van seks tot relationele vragen; van vragen over lichamelijke problemen tot vragen op het gebied en de impact van geestelijke problemen.

Mensen kunnen vragen en onzekerheden hebben op het gebied van seks. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seks, genderidentiteit en –rollen, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden deze niet altijd ervaren of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.

Bron: WHO, 2010.